Stronie, 28.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pod nazwą: “Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS ŻAREK Stronie poprzez budowę siłowni plenerowej”

Link do pobraniaskan zapytania ofertowego 28_01_2019