Historia

Szczegóły

autor: Jan Gębala i Bogdan Radwan

LKS „ŻAREK” STRONIE

Rys monograficzny

Nazwa miejscowości jak i klubu sportowego ma pochodzenie topograficzne, Stronie, bo na stoku stromej góry (północny stok Strońskiej Góry) i „Żarek” bo z pięknym widokiem na górę Żar na zboczach której usytuowany jest Klasztor Bernardynów i zespół 44 kaplic tworzących niepowtarzalną, przestrzenną kompozycje tzw. dróżek odpustowych, którym Żar i Kalwaria jako miejsca kultu religijnego zawdzięczają ogólnokrajowy rozgłos.

Wśród lasów i gór tworzących oazę ciszy, spokoju i wspaniałego krajobrazu, w latach 1995 – 2000 powstał piękny stadion z boiskiem o wymiarach 100m x 55m i 400 metrową bieżnią o 4 torach. Wieś Stronie położona jest w Gminie Stryszów przy głównej drodze Łękawica – Kalwaria i linii kolejowej Kraków – Zakopane. Atutem tego sołectwa jest malownicze położenie w środku trójkąta wyznaczonego przez góry Żar, Lanckorona i Chełm.

Pierwszy klub o nazwie LZS „Żarek” Stronie powstał w 1968 roku. Był to klub trzysekcyjny, z sekcją piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego.. Jego założycielami i liderami byli Jan Gnojek, Jan Kruk, Grzegorz Mirocha, Jerzy Stanowski, Stanisław Stanowski, Józef Leńczowski i Kazimierz Spólnik. Po 12 latach działalności klub uległ rozwiązaniu.

Spośród wielu pięknych dyscyplin sportowych piłka nożna cieszy się największą popularnością. Tak też jest w Stroniu. Pomimo znacznych sukcesów w sporcie szkolnym na szczeblu powiatu, województwa a nawet kraju (cyklotrial, lekkoatletyka, piłka ręczna, konkurs fair play, turniej BRD) chłopcy najchętniej biegali za piłką nożną. Ci, dla których brakowało miejsca na boisku szkolnym robili to na łąkach, podwórkach i w ogrodach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska 22 kwietnia 1994 roku na zebraniu założycielskim postanowiono reaktywować LZS „Żarek” Stronie. Do załatwienia spraw prawno – organizacyjnych powołano 5 osobowy zespół w składzie: Jan Gębala, Bogdan Radwan, Kazimierz Tatara, Stanisław Stanowski i Kazimierz Rak. Po zarejestrowaniu klubu i zgłoszeniu drużyny seniorów do rozgrywek na sezon 1994/1995 dokonano 9 sierpnia 1994 r. wyboru 7 osobowego Zarządu i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu zostali wybrani:

  1. Kazimierz Tatara – prezes klubu
  2. Bogdan Radwan – sekretarz
  3. Jan Gębala – skarbnik
  4. Kazimierz Stanowski – członek
  5. Tadeusz Kruk – członek
  6. Mirosław Moskała – członek
  7. Krzysztof Lempart – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

  1. ks. Marek Gizicki – przewodniczący
  2. Henryk Studnicki – z-ca przewodniczącego
  3. Wiesław Odrowąż – członek

Początki były bardzo trudne. Pierwszy mecz w sezonie 1994/1995 LZS „Żarek” na boisku w Stryszowie zremisował 0 : 0 z LZS „Krzeszów”. Mecze w charakterze gospodarzy seniorzy do 2000 roku (6 lat) rozgrywali na boisku LKS „Chełm” Stryszów, a juniorzy i trampkarze na boisku „Cedron” Brody.

W Stroniu bez animatorów i siły napędowej w osobach: Jan Gębala, Kazimierz Tatara, ks. Marek Gizicki, Bogdan Radwan, Kazimierz Stanowski, Włodzimierz Lempart i rodzina Odrowążów (Wiesław, Mirosław, Łukasz, Maciej) nie budowano by stadionu. To oni skrzyknęli chętnych do gry w piłkę nożną i stworzyli problem. Stronienie grają i chcą grać tylko nie mają gdzie.

Od 1994 r. Zarząd Klubu był wspierany duchowo, organizacyjnie i finansowo przez Radę Gminy w Stryszowie, a szczególnie przez Wójta Gminy Stryszów pana Jana Wacławskiego i Skarbnika Gminy Stryszów panią Marię Studnicką.

Wszystko co nowe rodzi się w wielkich bólach, tak też było z budową naszego boiska.

W 1995 r. wykupiono pod boisko sportowe 1,5 ha oraz przeprowadzono pomiary geodezyjne i opracowano podkłady sytuacyjno – wysokościowe.

W 1996 r. wykupiono dalsze tereny pod bieżnię oraz przesunięcie płyty boiska i strefę ochronną.

W 1998 r. wybudowano drogę dojazdową – „Wiadukt – Kamionka”.

Stadion w Stroniu oddany do użytku 30 lipca 2000 r. ma charakter pomnikowy. Jest dobrem z którego korzystamy i korzystać będą przyszłe pokolenia. Koszty inwestycji na dzień oddania stadionu tj. 30 lipca 2000 r. wyniósł 310 tys. zł. (wykup terenu – 2ha 76arów i 31 m2, podziały geodezyjne, roboty ziemne, melioracje, budowa bieżni, budowa trzech wiat o wymiarach 4 x 5m). 200 tys. zł. to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, a 110 tys. zł. to pieniądze pozostałe po rozliczeniu budowy wodociągu (100 tys. zł.) i gazociągu (10 tys. zł.) przekazane przez mieszkańców Stronia w dniu 11 grudnia 1994 r. uchwałą zebrania wiejskiego na w/w potrzeby.

W drugim roku działalności klubu w sezonie 1995/1996 seniorzy z dorobkiem 49 pkt po 20 meczach i stosunkiem bramek 61 : 17 awansowali do klasy B. Autorami awansu byli: Andrzej Dorula, Jan Gębala, Jakub Gnojek, Grzegorz Goryl, Tadeusz Kruk, Stanisław Kruk, Wiesław Kurowski, ks. Marek Gizicki, ks. Artur Stanowski, Krzysztof i Włodzimierz Lempart, Jan Łasak, Mirosław Moskała, Mirosław i Wiesław Odrowąż, Bogdan Radwan, Henryk Studnicki, Kazimierz Tatara oraz Józef i Stanisław Wicher.

Po rocznym pobycie w klasie B z powodu braku własnego boiska i nieszczęśliwej kontuzji bramkarza nr 1 – Mirosława Odrowąża w 1997 r. drużyna seniorów spadła do klasy C.

W 1996 r. zostaliśmy zmuszeni do zarejestrowania stowarzyszenia kultury fizycznej, czyli w miejsce LZS-u powołania LKS-u z osobowością prawną. 6 maja 1996 r. powołano zgodnie z wcześniej ustalonym statutem 9 osobowy zarząd. Do wcześniej funkcjonującego zarządu dokooptowano panią Marię Studnicką i Jana Wacławskiego. Funkcję wiceprezesa powierzono panu Janowi Gębali, a skarbnika pani Marii Studnickiej. Zarząd w w/w składzie pracował do 20 czerwca 2000 r. tj. do chwili rezygnacji pana Kazimierza Tatary z funkcji prezesa i członka Zarządu Klubu. W następstwie zmian w Zarządzie 27 czerwca 2000 r. dokooptowano do Zarządu pana Wiesława Odrowąża i Czesława Mirochę oraz do Komisji Rewizyjnej pana Włodzimierza Lemparta. Funkcję prezesa powierzono panu Janowi Gębali, a wiceprezesa panu Janowi Wacławskiemu. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano pana Jakuba Gnojek na miejsce wakatu po ks. Marku Gizickim.

W 1996 r. do rozgrywek piłkarskich oprócz seniorów klub zgłosił drużynę trampkarzy i juniorów. Na szczególną uwagę zasługuje drużyna trampkarzy z 1996 r. oparta na roczniku 1982 i 1981, której liderami byli: Łukasz i Maciej Odrowąż, Łukasz Janiczak, Grzegorz i Tomasz Gębala, Tomasz Korzeniowski , Paweł Gnojek, Józef Opyrchał i Marcin Worytko. Drużyna ta w kategorii trampkarzy, a następnie juniorów należała do czołówki podokręgu wadowickiego, a następnie przez wiele lat stanowiła trzon drużyny seniorów. W inauguracyjnym meczu 31 sierpnia 1996 r. trampkarze pokonali LKS „Chełm” Stryszów 4 : 0, a juniorzy przegrali 1 : 6.

Pierwszy oficjalny mecz na swoim boisku zawodnicy LKS „Żarek” Stronie rozegrali w dniu otwarcia stadionu tj. 30 lipca 2000 r. po uroczystości poświęcenia i oddania do użytku obiektu. Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi, następnie ksiądz proboszcz Marian Chyrc dokonał poświęcenia obiektu sportowego. Przecięcia wstęgi dokonali: Anna Piętoń – 6-krotna medalistka Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce (nasza parafianka) i Jan Wacławski – Wójt Gminy Stryszów. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Stronia byli uczestnikami historycznego wydarzenia. W pierwszym oficjalnym meczu na swoim boisku zawodnicy LKS „Żarek” Stronie pokonali Księży w stosunku 6 : 2.

Do rozgrywek piłkarskich w sezonie 2000/2001 oprócz seniorów, trampkarzy i juniorów klub po raz pierwszy zgłosił drużynę żaków. Był to pierwszy sezon na własnym boisku. Seniorzy w tym sezonie zdeklasowali rywali zdobywając w 22 meczach 57 pkt (18 zwycięstw, 3 remisy i 1 porażka – bilans bramkowy 95 : 19) i pewnie awansowali do B klasy.

Jan Gębala – dyrektor strońskiej szkoły był prezesem KLS „Żarek” Stronie jedną kadencję w latach 2000 – 2002. Po jego rezygnacji z funkcji prezesa i członka Zarządu w 2002 r. funkcję prezesa powierzono panu Bogdanowi Radwanowi – nauczycielowi wychowania fizycznego w Gimnazjum w Zakrzowie.

W 2002 roku wybrano nowy zarząd klubu w skład którego weszli:

1) Bogdan Radwan – prezes klubu

2) Andrzej Mucha – vice-prezes

3) Jakub Gnojek – sekretarz

4) Wojciech Starowicz – członek

5) Artur Leśniak – członek

6) Wiesław Spólnik – członek

7) Wiesław Odrowąż – członek

8) Maciej Odrowąż – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1) Włodzimierz Lempart

2) Czesław Mirocha

3) Krzysztof Lempart

Od 2000 roku klub corocznie był organizatorem Ogólnopolskiego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Stryszów ( co drugi rok były to Mistrzostwa Małopolski). W wyścigu zawsze bierze udział ponad 100 zawodników z województwa: małopolskiego, opolskiego, Śląskiego i świętokrzyskiego . Podczas jubileuszowego XV Ogólnopolskiego Wyścigu Przełajowego w dniu 8 marca 2014 roku Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski oraz prezes LKS „Żarek” Stronie Bogdan Radwan zostali odznaczeni przez przedstawicieli Polskiego Związku Kolarskiego Krzyżem Zasługi dla kolarstwa polskiego.

Do rozgrywek piłkarskich w sezonie 2000/2001 oprócz seniorów, trampkarzy i juniorów klub po raz pierwszy zgłosił drużynę żaków. Był to pierwszy sezon na własnym boisku. Seniorzy w tym sezonie zdeklasowali rywali zdobywając w 22 meczach 57 pkt (18 zwycięstw, 3 remisy i 1 porażka – bilans bramkowy 95 : 19) i pewnie awansowali do B klasy.

30 lipca 2000 roku. Reaktywowany w ’94 roku LKS Żarek Stronie rozgrywa pierwszy mecz na nowym boisku sportowym, czym otwiera kolejny rozdział w historii klubu. Na rezultaty nie trzeba długo czekać, gdyż w następnym sezonie seniorzy pewnie awansują do B klasy.

Spotkanie inauguracyjne sezonu 2001/2002 z drużyną “Jałowic” Stryszawą zakończyło się wygraną. zwycięstwo wynikiem 4 – 1 podniosło na duchu, zmotywowało piłkarzy beniaminka i dawało dobre widoki na przyszłość w meczach ligowych i Pucharze Polski na szczeblu podokręgu.

Ostatnia kolejka sezonu przyniosła derby z Chełmem Stryszów. Żarek odniósł zwycięstwo pokonując sąsiadów “zza miedzy” rezultatem 2:1, co uplasowało go na piątej pozycji w tabeli B klasy (36 pkt, lider: 51 pkt)

Sezon piłkarski zakończył się optymistycznym akcentem. Nawet najwięksi sympatycy nie przypuszczali, że mecz z samodzielnym liderem A klasy Błyskawicą Marcówką zostanie uwieńczony wygraną Żarka. W IV rundzie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu zawodnicy ze Stronia zwyciężyli 4 – 1.

Chociaż w V rundzie Pucharu Polski, w meczu z Garbarzem Zembrzyce, nie doszło do sensacji, ambitnie walczący gospodarze starali się organizować zaczepne akcje. Znacznie lepiej wyszkoleni technicznie rywale wygrali wynikiem 5:0.

Zawodnicy zakończyli sezon z dziewięcioma kartkami “na koncie”. Najlepszym strzelcem okazał się Łukasz Janiczak, zaraz za nim Łukasz Odrowąż i Marcin Worytko.

Juniorzy uplasowali się na drugiej pozycji w tabeli, czym zagwarantowali sobie awans do A klasy. Trampkarze zakończyli sezon na pierwszym miejscu, co zaowocowało wejściem do A klasy, a żacy na miejscu trzecim.

Piłkarze Żarka nie raz udowodnili, że nie straszny im nawet najgroźniejszy przeciwnik, dlatego ochoczo brali udział w przygotowaniach do rundy wiosennej sezonu 2002/2003. Zima nie była przeszkodą w budowaniu dobrej kondycji.

Ciężka praca dała efekty. Seniorzy znaleźli się w tabeli na trzecim miejscu z 41 punktami, tracąc tylko 2 punkty do Chełmu Stryszów. Grający w A klasie juniorzy zajęli 4, a trampkarze 3 pozycję.

Sezon 2003/2004 zaskoczył wszystkich owocnymi derbami z drużyną ze Stryszowa. Seniorzy zwyciężyli pewnym zwycięstwem 2:0, juniorzy wynikiem 3:0, a trampkarze 3:2.

Piłkarzy wspierała grupa kibiców, którzy motywowali do pełnego zaangażowania i ochoczo zajmowali trybuny stadionu na Kamionce.

“Żarek to jest potęga…” rozbrzmiewało podczas spotkań piłkarskich…

Koniec sezonu 2003/2004:

seniorzy: 3 miejsce, 45 punktów

juniorzy: 6 miejsce, 24 punkty

żacy: 5 miejsce, 23 punkty

Sezon 2004/2005 okazał się bardzo emocjonującym. Po dobrych występach w lidze, seniorzy otarli się o baraże do A klasy.

W sezonie 2003/2004 trampkarze naszego klubu zajęli I miejsce w rozgrywkach klasy „A”. Następny sezon 2004/2005 zaowocował zwycięstwem zarówno juniorów jaki i trampkarzy w swoich grupach rozgrywkowych. Po meczach barażowych z „Olimpią” Chocznia (na wyjeździe juniorzy „Żarka” ulegli 2:1, a na własnym boisku po dogrywce zwyciężyli 4:1) drużyna juniorów awansowała do Ligii okręgowej. Juniorzy rozgrywali swe mecze w lidze okręgowej w sezonie 2005/2006 i 20006/2007 z bardzo dobrym skutkiem. Jednak w sezonie 2007/2008 z powodu braku środków finansowych zgłoszono drużyny młodzieżowe do rozgrywek do klasy „A”.

Sezon 2005/2006 okazał się bardzo dobry dla seniorów „Żarka” zajęli oni I miejsce w rozgrywkach klasy „B” i awansowali do klasy „A” zdobywając 49 pkt.

Od lewej stoją: Janusz Daniel, Łukasz Janiczak, Maciej Odrowąż, Bartłomiej Stanowski, Przemysław Tatara, Krystian Knapek, Łukasz Gębala, Łukasz Odrowąż, Jan Gębala, Bogdan Radwan, Rafał Łasak, Sebastian Mlak, Maciej Odrowąż, Łukasz Wójcik, Marcin Skrzypek, Sławomir Bartyzel, Bartłomiej Matuszyk, Artur Mazur

W latach 2002/2014 klub był organizatorem wielu zabaw i festynów z których środki przeznaczone były na działalność statutową klubu (wykonano ogrodzenia wokół boiska).

W 2004 roku przedstawiciele klubu zorganizowali akcję charytatywną z której środki pieniężne przeznaczono za pośrednictwem ks. Marka Gizickiego na cele misji w Tanzanii.

8.08.2004 r. – odwiedziny Misjonarza z Tanzanii – ks. Marka Gizickiego (przekazanie darów na misję)

Od lewej stoją: Kazimierz Tatara, Maciej Odrowąż, Kamil Kacik, Marcin Worytko, Sebastian Mlak,

Paweł Gnojek, Mirosław Odrowąż, Józef Opychał, zespół sędziowski,

Od lewej klęczą: Łukasz Odrowąż, Jan Wacławski, Marcin Skrzypek, Bogdan Radwan, Łukasz Goryl,

Renata Gnojek – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Stroniu, Jan Gębala.

W sezonie 2012/2013 nasi seniorzy zwyciężyli z drużyną ze Stryszowa efektownie wynikiem 8:0.

Natomiast juniorzy młodsi w sezonie 2013/2014 wygrali ze Stryszowem 4:1.

Drużyna seniorów występowała przez 5 sezonów w rozgrywkach klasy „A”. W sezonie 2011/2012 seniorzy „Żarka” spadli do klasy „B” gdzie rozgrywali swoje mecze prze 2 sezony. W sezonie 2013/2014 drużyna seniorów ponownie wróciła do klasy „A” zajmując II miejsce w klasie „B”.

Drużyna ta również awansowała do V rundy Pucharu Polski której uległa IV ligowej „Kalwariance” Kalwaria 3:4.

Od lewej stoją: Szymon Kruk, Łukasz Janiczak, Marcin Skrzypek, Daniel Zawiła, Sławomir Bartyzel, Michał Ożóg, Rafał Brańka, Łukasz Zaremba, Tomasz Kozik, Kamil Janczar, Bartłomiej Plichta, Marcin Brózda, Łukasz Odrowąż, Damian Kruk, Michał Rusin, Maciej Odrowąż, Grzegorz Gnojek, Mateusz Odrowąż, Paweł Smoleń

W obecnych latach klub posiadał również drużynę młodzików i drużynę juniorów młodszych prowadzoną prze Jana Gębalę i Bogdana Radwana. Obydwie drużyny zajmowały czołowe miejsca w sowich grupach rozgrywkowych. W zimie 2014 roku drużyna trampkarzy zdobyła brązowy medal na szczeblu PPN w Wadowicach w rozgrywkach halowych. We wcześniejszych latach w tych samych rozgrywkach drużyna juniorów młodszych zdobyła srebrny medal a juniorów starszych brązowy medal. W 2013 roku klub doczekał się oddania do użytku pięknego pawilonu sportowego zrealizowanego z funduszy unijnych oraz ze środków własnych gminy.

Dzięki wspaniałej bazie nasz klub jest gospodarzem wielu imprez środowiskowych: zawodów strażackich, „Onufralia”- imieniny gminy, wyścigów kolarskich, zawodów szkolnych oraz turniejów piłkarskich.